Cantago Festival 2023 – Calendar of Activities

Tagoloan Town Fiesta: CANTAGO FESTIVAL 2023


Calendar of Activities with the theme: Pangaliya ug Gugma sa Inahan alang sa Tanan, PaDayon Tagoloan

cantago-festival-2023

#cantagofestival2023

Leave a Reply